Trygghet, trivsel och säkerhet

Att vara trygg och att trivas är en förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på olika sätt med detta. Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsmiljö.

Trygghet och trivsel

Alla ska uppleva trygghet och trivsel och det är en viktig förutsättning för lärande. På våra förskolor och skolor arbetar vi på många olika sätt med detta.

Attitydundersökningar

Varje år lämnar vi ut enkäter till elever och föräldrar för att ta reda på hur de upplever sin förskola eller skola. Enkäterna lämnas till vårdnadshavare i förskola och till eleverna i årskurserna 3 - 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningarna bearbetas på olika sätt. Resultatet används bland annat i arbetet med likabehandling.

Brandväggsskydd mot pornografi

Kristianstads kommun använder sig av ett brandväggsskydd som spärrar mot pornografi från internet på Kristianstads kommuns nätverk. Skyddet omfattar alla som är uppkopplade mot nätverket. Det innebär att alla anställda och elever i Kristianstads kommuns verksamheter har ett filter mot pornografi.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.