Studie- och yrkesvägledning

Inom utbildningens ram finns flera olika val som barn och elever ska göra. Studie- och yrkesvägledning ska stödja i de val som gäller olika utbildningsvägar.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning förekommer i grundskolan och gymnasieskolan. 

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag är att ge elever kunskap och förutsättningar att göra väl underbyggda val till gymnasieskolan och vidare studier, till exempel yrkeshögskola och högskola.

Studie- och yrkesvägledarnas kontaktuppgifter

Önskar du kontakta studie- och yrkesvägledare går det bra att vända sig direkt till gymnasieskolorna. Du hittar samtliga kommunala och fristående skolor på sidan "Förskolor och skolor A-Ö."

Förskolor och skolor A-Ö

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

På väglednings- och lärcentrum, VLC, kan du få vägledning av studie- och yrkesvägledare om arbetsmarknad, yrkesval och studier. I samband med vägledningen erbjuds du även att validera kunskaper du förvärvat utanför det formella utbildningssystemet, till exempel i arbetslivet.

Väglednings- och lärcentrum

Kommunalt aktivitetsansvar

Du som är mellan 16 och 20 år och saknar slutbetyg från grundskolan eller en gymnasieexamen/yrkesexamen efter studier på gymnasiet omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du kan få hjälp att planera din framtid när det gäller studier eller arbeten.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.