Praktik i skolan

Elever i grund-, gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola gör vissa praktikperioder inom utbildningens ram. I våra förskolor och skolor tar vi också emot studerande som gör sin praktik.

E-services

  Elevpraktik

  I grundskolan genomför eleverna praktisk arbetslivsorientering (PRAO). I Kristianstads kommun gör eleverna två veckors PRAO förlagt till årskurs 8, en vecka på våren och en på hösten.

  Inom gymnasieskolan förekommer arbetsplatsförlagt lärande (APL), på de praktiska programmen. När och antal veckor varierar mellan program och skola.

  På yrkeshögskolan genomför de studerande lärande i arbete (LIA). Denna varierar också mellan de olika utbildningarna.

  Erbjuda eller söka praktik som vuxen

  Vill du erbjuda en praktikplats eller söka praktik i våra kommunala verksamheter kan läsa mer under praktik och arbetsträning.

  Praktik och arbetsträning

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.