Olycksfallsförsäkring

Alla barn och elever är olycksfallsförsäkrade. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

E-services

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

  När gäller olycksfallsförsäkringen?

  Barn i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola är försäkrade dygnet runt. Studerande inom vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid. Det skadade barnet eller eleven måste ha uppsökt läkarvård.

  Vem ska anmäla?

  Den som är drabbad eller personens vårdnadshavare ska anmäla till vårt försäkringsbolag. Skadeanmälning sker via vårt försäkringsbolag Protector. Välj "Anmäl skada", "Person" och därefter "Kommunolycksfall".

  Villkor för försäkring

  Försäkringsbeskedet för den kollektiva olycksfallsförsäkringen finns under relaterade länkar.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.