Nyanlända barn och elever

Är du nyanländ i Sverige och vill ansöka om plats för ditt barn i förskola eller anmäla ditt barn till skolstart i grundskola eller gymnasieskola i Kristianstads kommun? Då ska du kontakta Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion för nyanlända.

På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.
På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.

Du kan kontakta oss på telefon, via mejl eller besöka oss i våra lokaler på Vinterstallet i Kristianstad. 

Det här får du hjälp med hos oss:

  • Du får stöd med att genomföra ansökan om barnomsorg och genomföra skolval för grundskoleelever.
  • Är du nyanländ och vill börja i gymnasieskolan hjälper vi dig med anmälan till Språkintroduktionsprogram.
  • Som nyanländ kan du även ställa frågor om vad som gäller kring förskola och skola. Vår personal pratar svenska, engelska och arabiska.

Vem har rätt till utbildning i Sverige?

Den som är eller ska vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen har rätt till all utbildning i det svenska skolväsendet. Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år.

Även asylsökande barn har rätt till utbildning. Som asylsökande har du rätt till utbildning i:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan hen har fyllt 18 år.

En elev som har påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola innan eleven fyllt 18 år har rätt att fullfölja sin utbildning i kommunen. Det gäller även efter elevens 18-årsdag.

Elever som är papperslösa har rätt till förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.