Högskola

Högskolan Kristianstad (HKR) är en liten men samtidigt stor högskola samlad på ett campus. Högskolan har cirka 14 000 studenter och 500 anställda.

Studentstaden Kristianstad

Tillsammans med Högskolan Kristianstad och Kristianstad studentkår arbetar vi för att Kristianstad ska bli en attraktivare studentstad. Kristianstad ska bli en bättre stad att studera, verka och bo i. Vi har påbörjat en resa där du som student eller kanske näringsidkare i Kristianstad kan vara delaktig.

Ett exempel på aktiviteter vi gör är en konsert på Lilla torg den 30 augusti klockan 18.30 där vi välkomnar alla studenter till en ny termin. Och såklart är alla andra också välkomna att lyssna!

Introduktionskonsert med Rebecca & Fiona 

Om Studentstaden Kristianstad på Högskolans webbplats.

Näringsliv och samverkan

Högskolan Kristianstad och Kristianstads kommun samverkar inom en rad områden och projekt, bland annat tillsammans med näringslivet. Exempel på sådana projekt är Framtidens Entreprenöriella Arbetskraft (FEA), Kristianstad Akademi samt ToY Imagine.

Mer information om dessa projekt hittar du på vår sida Nätverk och projekt för företagare.

Forskning och samverkan

Högskolan Kristianstad och Kristianstads kommun har flera samverkansprojekt knutna till forskning. Här listar vi några av dem:

Att möta personer i sorg
Målet med projektet är att skapa en grund för att utveckla ett personcentrerat stöd vid sorg som vård- och omsorgspersonal kan använda i sitt arbete. 
Om projektet Att möta personer i sorg på högskolans webbplats.

Brukarmedverkan i forskning (UserAge)
UserAges fokus är att studera brukarmedverkan i forskning där brukare definieras som kunskapsanvändare.
Om projektet Brukarmedverkan i forskning på högskolans webbplats.

Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verksamhet 
Projektet studerar hur väl hälsofrämjande aktiviteter för personer 65 år och äldre i en befintlig kommunal verksamhet utgår ifrån den enskilde individens behov och önskemål och bidrar till ett hälsosamt och gott åldrande. 
Om projektet Personcentrering i hälsofrämjande inventioner för seniorer i kommunal verksamhet på högskolans webbplats.

Personcentrerat ledarskap inom vård och omsorg till äldre personer, PERLE-studien
Projektet undersöker bland annat enhetschefers och sjuksköterskors syn på personcentrerad vård och personcentrerat ledarskap inom kommunal vård och omsorg till äldre personer.
Om PERLE-studien på högskolans webbplats.

Preventiva hembesök till seniorer
Projektet "Preventiva hembesök” (Pre-H) har arbetat fram en gemensam modell för besöken samt utvärderat implementeringen av  modellen. 
Om projektet  Preventiva hembesök till seniorer på högskolans webbplats.

Dags för brax
Den forna delikatessfisken braxen betraktas i dag som skräpfisk och vållar dessutom problem i våra insjöar. Med projektet och en specialgjord kokbok har nu braxen börjat sin bana mot tallriken.
Om Dags för brax på högskolans webbplats.

Stadsutveckling Näsby  
I ett långsiktigt uppdrag arbetar kommunens förvaltningar och bolag tillsammans med högskolan, samt boende och verksamma på området, för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel.
Om Stadsutveckling Näsby här på vår webbplats.

Klimatsmarta Näsby
I det EU-finansierade projektet arbetar vi med att minska klimatavtryck från byggprocess och transportsektorn samt arbeta fram en modell för en grön och hållbar stadsdel.
Om Klimatsmarta Näsby här på vår webbplats.

Om Klimatsmarta Näsby på högskolans webbplats.

Viable cities 
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.
Om Viable Cities här på vår webbplats.

Naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa
I projektet fokuserar vi på att utforska undervisning som syftar till att utveckla elevers kunskaper om naturvetenskapernas karaktär tillsammans med deras undersökande förmåga – genom att involvera eleverna i öppna, autentiska undersökningar. 
Om projektet Naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa på högskolans webbplats.

Likvärdig bedömning och betygsättning i naturkunskapsämnet
Genom projektet hoppas vi att kunna utveckla konkreta arbetssätt för en mer likvärdig bedömning, och få ökad kunskap om de effekter bedömning har på lärmiljön, till exempel relationen mellan lärare och eleven.
Om projektet Likvärdig bedömning och betygssättning i naturkunskapsämnet på högskolans webbplats.

Begreppsutveckling på fritidshemmet - En learning study i samverkan med Lingenässkolan
I detta projekt lyser lampan på språkliga begrepp, som har en avgörande roll i både kunskapsutveckling och social utveckling.
Om vår Learning study på högskolans webbplats.

Smart VA  
Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.
Om Smart VA här på vår webbplats.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.