Habilitering

På Riksgymnasiet har du möjlighet att ha habilitering schemalagd under skoldagen. Vi erbjuder arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Habiliteringen tillhör Region Skåne.

Habiliteringens uppgift är att genom stöd och behandling ge dig möjlighet att utifrån dina förutsättningar genomföra din gymnasieutbildning.

Habiliteringen arbetar utifrån en helhetssyn, där elevernas behov ses i ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Habiliteringen vill: 

  • Tillsammans med dig upprätthålla och förbättra dina funktioner samt begränsa följderna av funktionsnedsättningen. 
  • Tillsammans med dig förbereda framtida boende och service, utbildning, arbete eller annan sysselsättning samt stimulera till meningsfull fritid.
  • Ge dig kunskap om hur man använder sig av samhällets resurser under studietiden och senare i livet.
  • Att du blir specialist på din funktionsnedsättning.. 

På vår habilitering arbetar vi i team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast, logoped, psykolog och sjuksköterska. Vi har ett nära samarbete med elevhem och skola.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Habilitering

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-19 46 00

Visit address

Västra Boulevarden 47

291 30 Kristianstad

More contacts