Ansökan

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet med Rh-anpassad utbildning inför läsåret 2023/2024 är den 15 januari 2023. Besked om antagning skickas ut i slutet av mars. Det är möjligt att ansöka efter 15 januari, men då försenas antagningsbeskedet.

Sista dag att ansöka till Riksgymnasiet inför läsåret 2023/2024 är den 15 januari 2023. Mer information och alla ansökningshandlingar finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Riksgymnasiet Kristianstad

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

0733-13 52 99

Visit address

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

More contacts

Tony Ivarsson

Rektor

0733-13 52 99

Specialpedagogiska skolmyndigheten