Sjukhusskolan

Alla barn har rätt till undervisning, även de som är sjuka. I Kristianstad driver Kristianstads kommun undervisning på Centralsjukhuset (CSK) och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för barn och ungdomar.

E-services

  Vår verksamhet

  Sjukhusskolan ger undervisning på alla nivåer från grundskola till och med gymnasiet. Undervisningen anpassas efter varje barn med hänsyn tagen till vårdbehov och behandling. Vi arbetar tillsammans med elevens hemskola och vårdnadshavare. Undervisningen sker antingen enskilt eller i grupp. Lärarna är anställda av kommunen och är med på ronder, konferenser och planering som gäller eleven.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.