Klara resursenhet

Resursenheten Klara ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner.

E-services

  Vår verksamhet

  Resursenheten Klara ligger i Vä utanför Kristianstad. Enheten ligger i ett lugnt område med skog, lekplats och fotbollsplaner. Vi har två lektionssalar och flera små rum. Hos oss går elever som har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

  Arbetssätt

  Vi har elever som går i årskurs 6-9. Eleverna kommer från olika delar av kommunen. Personaltätheten är hög vilket gör att eleverna hela tiden har vuxna nära sig. Personalen arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar med tydlig struktur, individuella schema och kompensatoriska hjälpmedel för att öka elevens måluppfyllelse. 

  Det sociala arbetet genomsyrar all undervisning. Vi använder oss av kognitiva metoder som seriesamtal, sociala berättelser, KAT-kit och samtal, både i grupp och individuellt.

  Ett nära och fungerande samarbete med hemmet är viktigt för oss och vi arbetar för en ärlig och öppen kommunikation. 

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.