Lov och läsår

Alla som går i Kristianstads kommuns skolor har samma läsårstider och samma lovdagar. Det kan förekomma något skilda studiedagar. På förskolan finns inga lov förutom på öppna förskolan och för de barn som deltar i allmän förskola, de följer i stort grundskolans läsår.

Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.
Alla skolor i Kristianstads kommun har lov samtidigt. Studiedagarna kan variera på de olika skolorna.

E-services

  Läsåret består av höst- och vårtermin och innehåller alltid minst 178 dagar. På hösten är det en veckas lov. Under jul- och nyårshelgerna har eleverna lov. Vårterminen innehåller en sportlovsvecka, vecka 8 och en ledig vecka i samband med påskhelgen.

  Läsårstider för grundskola och gymnasieskola 

  Läsårstider 2022/2023
  Period Dagar
  Elevernas läsår 2022-08-16 - 2023-06-09
  Höstterminen 2022-08-16 - 2022-12-22
  Vårterminen 2023-01-09 - 2023-06-09
  Lovdagar

  2022-10-31 - 2022-11-04 v. 44 Höstlov

  2023-02-20 - 2023-02-24 v. 8 Sportlov

  2023-04-11 - 2023-04-14 v. 15 Påsklov

  2023-05-19

  2023-06-05

  Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.Du kan se vilka datum som gäller på samtliga skolor, fritidshem och förskolor i dokumentet Läsårsinformation 2022/2023.
  Lärarnas arbetsår 2022-08-09 - 2023-06-15
  Läsårstider 2023/2024
  Period Dagar
  Elevernas läsår 2023-08-15 - 2024-06-05
  Höstterminen 2023-08-15 - 2023-12-22
  Vårterminen 2024-01-09 - 2024-06-05
  Lovdagar

  2023-10-30 - 2023-11-03 v. 44 Höstlov

  2024-02-19 - 2024-02-23 v. 8 Sportlov

  2024-04-01 - 2024-04-05 v. 14 Påsklov

  2024-05-10

  Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
  Lärarnas arbetsår 2023-08-08 - 2024-06-12
  Läsårstider 2024/2025
  Period Dagar
  Elevernas läsår 2024-08-13 - 2025-06-05
  Höstterminen 2024-08-13 - 2024-12-20
  Vårterminen 2025-01-08 - 2025-06-05
  Lovdagar

  2024-10-28 - 2024-11-01 v. 44 Höstlov

  2025-02-17 - 2025-02-21 v. 8 Sportlov

  2025-04-14 - 2024-04-18 v. 16 Påsklov

  2025-05-30

  Studiedagar och planeringsdagar Skolorna har fyra studiedagar per läsår. Personalen på fritidshemmen och förskolorna har sex planeringsdagar per läsår. Dagarna varierar för de olika verksamheterna.
  Lärarnas arbetsår 2024-08-06 - 2025-06-11

  Ledighet för elev i grundskola

  Rektorn kan bevilja en elev kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

  Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Ej beviljad ledighet ses som ogiltig frånvaro.

  Ledighet för elev i gymnasieskola

  Rektor fattar beslut om ledighet. Skolan avråder från längre ledigheter då det innebär ett stort arbete för eleven att ta igen missade studier. Eleven har ett eget ansvar för att informera sig om och arbeta med de moment som hen missat i undervisningen.

  Ansök om ledighet

  Som vårdnadshavare eller myndig elev ansöker du om ledighet via blankett. Du hittar blanketter nedan, under relaterad information.

  Planering och kompetensutveckling för personal i förskola och fritidshem

  Sex dagar per år har medarbetarna i förskola och fritidshem gemensam planering och kompetensutveckling. Dagarna används också till att utvärdera verksamheten. För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under dessa dagar erbjuds placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet.

  Alla vårdnadshavare får information om planerings- och kompetensutvecklingsdagarna minst två månader i förväg. På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Dagarna medför ingen reducering av avgiften.

  Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet. Detta görs via barnschema Edlevo app och gå in i god tid innan för att registrera aktuella tider eller lämna dagen blank (inga tider) om barnet ska vara ledig. Mer information om Edlevo app www.kristianstad.se/registrerabarnschema.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.