Vittskövle skola

Vittskövle skola är en liten byskola med ca 30 elever i F-3 och en fritidshemsavdelning. Skolan ligger mitt i byn, alldeles invid kyrkan. Vi har en härligt stor skolgård som inbjuder till lek.

E-services

  Vår verksamhet

  Vittskövle skola är en liten byskola med ca 30 elever i åk F-3. Skolan ligger mitt i byn, mittemot kyrkan. 

  På Vittskövle skola arbetar vi för en trygg miljö och ökad måluppfyllelse genom att erbjuda strukturerad undervisning, där vi integrerar kunskaper i olika former. Eleverna ska bli motiverade och stimulerade så att de presterar optimalt utifrån sina individuella förutsättningar. Genom kollegialt lärande och samplanering stärker vi lärares professionalitet.

   

  Elevhälsan

  På skolan finns ett elevhälsoteam med speciallärare, skolsköterska och kurator. De träffas kontinuerligt tillsammans med rektor. Med sina olika kompetenser stöttar de våra elever under skoltiden. 

   

  Fritidshem

  Vi erbjuder fritidshem för elever i årskurs F-3. Vi har ca 22 inskrivna elever på fritidshemmet. Vår verksamhet strävar efter att eleverna ska ha en lärande fritid. Varje vecka erbjuder vi en rad olika aktiviteter. Här kan eleverna prova på något nytt, stärka gruppen och utveckla sina intressen. Våra aktiviteter har alltid en koppling till läroplanen. 

  Just i år känns det extra roligt att vi har en satsning på rörelse. Tillsammans med Skåneidrotten arbetar vi med ”Rörelsesatsning i skolan”. Detta kommer att innebära ökad rörelse under skoldagens raster och eftermiddagstid. 

   

  Samarbete

  Vittskövle skola samarbetar med närliggande förskolor och skolor. Under skolloven har vi sammanslagning med Everöds skola. Under de längre loven även tillsammans med Bjärevångens och Huaröds förskola.

   

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.