Teknik och entreprenörskap

Teknik- och entreprenörklasserna är profilklasser som arbetar med skapande, främst utifrån elevernas egna idéer. Vi utgår från tekniken, men jobbar också med företagande. Vi tar inte in fler elever från och med höstterminen 2022.

Vår verksamhet

Vi har elever från årskurs 7–9 och finns på Nosabyskolan i Kristianstad. Vi tar inte in fler elever från och med höstterminen 2022.

Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Vi försöker att stimulera elevernas fantasi och skapande. Det är därför viktigt att eleven har en inre motivation och nyfikenhet för att lära sig nytt. Centralt är att sätta det eleverna själva gör i ett sammanhang och se till helheten. Genom att samarbeta med bland annat företag försöker vi göra skolarbetet mer verklighetsanknutet.

Arbetssätt

Tanken är att göra eleverna delaktiga i att planera och utforma innehållet i skolan. Vi jobbar med olika områden utifrån elevernas intressen. Dessa områden flätas samman genom både individuella projekt och grupparbeten. Projekten kan sträcka sig överallt ifrån en lektion till en hel termin.

Lärarna och eleverna provar sig fram genom att tillsammans experimentera och testa. Det är viktigt att våga utan att känna till resultatet och utan att vara rädd för att misslyckas. Det finns inga rätta svar som ska sökas utan lärandet sker parallellt och det är själva skapandet som står i centrum.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.