Linderöds skola

I utkanten av Kristianstads kommun, på toppen av Linderödsåsen, ligger Linderöds skola. Skolan är en byskola med elever i årskurs F-3 och skolan erbjuder också fritidshem.

Linderöds skola har elever i årskurs F-3.
Linderöds skola har elever i årskurs F-3.

E-services

  Vår verksamhet

  Skolan ligger nära naturen och det är lätt att hitta hit. Pendlingsmöjligheterna är mycket bra både till Malmö och till Kristianstad. Vi är en liten skola med 30 elever i årskurs F-3. Vi har ett skolbibliotek som vi har alltid har tillgång till och vår skolbibliotekarie är hos oss varannan vecka.

  Ni kan även följa oss på vår bufblogg (se länkar). Här skriver elever och personal om vår vardag i skolan.

  Arbetssätt

  Våra klasser är uppdelade i årskurs  F-1 och årskurs  2-3.

  Linderöds skola och förskola är Grönflaggcertifierade vilket innebär att vi jobbar aktivt med vår hållbara utveckling. Genom att använda sig av Grön Flagg så blir arbetet med hållbar utveckling en naturlig del av det dagliga arbetet i skolan. De finns sex olika Grön Flagg-tema som man utgår ifrån att fördjupa sig i och arbeta med. Temana är:

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi
  • Konsumtion
  • Kretslopp

  Vi samarbetar även med Linderöds förskola vid öppningar och stängningar. Titta gärna in på deras hemsida.

  Vintergatans fritidshem och klubb

  Vintergatans fritidshem och klubb är verksamheter för elever i årskurserna F-6 som går på Linderöds skola och Tollarps skola. 

  En gemensam utgångspunkt för båda verksamheterna är att elevernas fritidstid ska vara meningsfull. På vårt fritidshem ska alla trivas, känna sig trygga och alla ska känna en samhörighet i gruppen. Vi jobbar väldigt mycket för att vara ett aktivt fritidshem och med det menar vi att rörelse och utevistelse är en stor och viktig del av verksamheten.

  En stor variation av aktiviteter gör att vi kan möta alla elevers intressen och därmed skapa en meningsfull fritid. I dessa aktiviteter och i leken möter eleverna varandra och situationer uppstår där de får lära sig att hantera sociala relationer tillsammans och med stöttning av oss pedagoger.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.