Färlövs skola

Färlövs skola är en skola för årskurs F-6 med 200 elever. Skolan ligger 10 km nordväst om Kristianstad. Vår skola med fritidshem och klubb ligger mitt i byn. I skolans närhet ligger Smedjegårdens förskola, bibliotek, affär samt Färlövs kyrka. Naturen runt oss är en del av vår lärandemiljö.

E-services

  Om oss

  Färlövs skola är en skola att längta till, där både barn och personal trivs. Vi arbetar för att varje individ ska känna sig trygg. Hos oss är nya kunskaper, erfarenheter och omtanke om varandra en självklarhet. Vår undervisning i skolan och på fritidshemmen leds av lärare som har en hög ambition för att varje elev ska utvecklas i sin fulla potential. Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all vår verksamhet. Alla elever ska finna meningsfullhet, lust och nyfikenhet i sitt lärande.  Klasslärare och mentor stöttar eleverna i både deras kunskapsutveckling och sociala utveckling.

  Måltider

  Vår skola har också lyckan av att ha duktiga kockar. Skolmaten är mycket vällagad med många alternativ, där de ekologiska produkterna genomsyrar matlagningen. Skollunchen serveras i en nybyggd matsal, där även fritisbarnen äter frukost och mellanmål.

  Fritidshem

  Fritidsverksamheten är uppdelad i tre avdelningar, där de yngre barnen är på "Fritids" och de äldre barnen är på “Klubben”. Verksamheterna har under många år fått goda utvärderingar från både barn och föräldrar. Kamratskap, hänsyn och respekt för varandra ska genomsyra all verksamhet. Vi erbjuder en stödjande miljö för hälsa och lärande.

  Fritidshemmet har öppet varje dag 6.30–18.30. På morgonen är alla fritisbarn tillsammans och de barn som så önskar serveras frukost. Efter skolan är fritidshemmet öppet för barnen i F-2, och fritidsklubben för barnen i åk 3-6.

  Kontaktuppgifter: 0733-13 45 91

  Rastaktiviteter

  Vi har rastaktiviteter på skolan. En av våra fritidspedagoger har det som ett av sina huvudansvar. Rastaktiviteterna bygger på skolans värdegrundsarbete och verkar för att rasterna ska vara lugna, trygga och roliga!

  Bibliotek

  Vi gläds stort över vårt skol- och folkbibliotek här i Färlöv. Utbudet av alla former av litteratur samt en miljö där lärande, samvaro och avkoppling är unik.

  Stöd till elever

  Vi ger extra stöd och hjälp på olika sätt till de elever som har särskilda behov. Genom flexibla grupperingar i klassen ger lärare, fritidspedagoger, resurslärare och speciallärare stöd och hjälp.

  Skolan har också ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare som jobbar nära eleverna och är tillgängliga för både spontana och planerade besök. I elevhälsoteamet finns även skolläkare och skolpsykolog.

  Skolutveckling

  Gemenskapen på skolan är stor och ett gott bemötande mellan oss alla är en förutsättning för att alla ska utvecklas och trivas på bästa sätt. Skolan är i ständig utveckling och personalen verkar hela tiden för att förbättrar sitt arbetssätt och därmed säkra och öka måluppfyllelse. Elevers delaktighet och förståelse av vad som ska läras mycket viktig.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Färlövs skola

  School zone: Västra

  Phone

  044-13 44 04

  Visit address

  Tre Gretors väg 4

  291 75 Färlöv

  Post address

  Färlövs skola

  Sandra Karlsson

  Tre Gretors väg 4

  291 75 Färlöv

  More contacts

  Josefin Trobäck

  Skolsköterska

  044-13 42 13

  Louise Aleman Renderos

  Kurator

  0734-69 89 97