Grundskolor

Alla våra grundskolor har en egen sida där verksamheten beskrivs. Där finns också karta och kontaktuppgifter till skolan.

Våra kommunala grundskolor är markerade i blått på kartan. De fristående grundskolorna är markerade i grönt.

I menyn hittar du alla våra kommunala grundskolor. Samtliga kommunala och fristående grundskolor hittar du här:

Förskolor och skolor A-Ö

Skolområden

Skolverksamheten i kommunen är organisatoriskt indelad i områden som kallas skolområden. Det finns fyra områden för förskola och grundskola och ett område för gymnasieskola och vuxenutbildning. Varje skolområde leds av en skolchef. Du kan läsa mer om våra skolområden och hitta kontaktuppgifter till skolcheferna här:

Skolområden

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.