Vä förskola

Välkommen till Vä förskola! Vä förskola ligger naturskönt och centralt i Vä, strax söder om centralorten Kristianstad.

Utemiljö Vä förskola
Utemiljö Vä förskola

E-services

  Om förskolan

  Förskolan består av flera av olika byggnader. 5 avdelningar finns på Mansdalavägen 4 och kallas för Vä förskola och 3 avdelningar finns på Mansdalavägen 6 och kallas för Krumeluren.

  På Vä förskola och på Krumeluren arbetar vi med åldersblandade grupper om 1-6 år.

   
  Utemiljö Krumeluren

   

  Vårt arbetssätt

  Trygga och nyfikna barn är viktiga ledord i vårt arbete på Vä förskola

  Genom vårt gemensamma tema ”När vi möter vår omvärld” får barnen möjlighet att i olika projekt

  utveckla sina intressen och få sina  olika behov tillgodosedda.

  Undervisning på Vä förskola är transdisciplinär vilket innebär att läroplansmål från olika områden kan finnas med i ett och samma projekt. 

  Undervisningen sker på ett lekfullt  sätt  där vi använder oss av olika skapande former som sång , musik, drama, olika rörelselekar, utevistelse och projektarbeten mm. Undervisningen pågår hela dagen och kan vara planerad och/eller uppstå i spontana situationer. 

  Under dagen erbjuds även tid för återhämtning och de yngre barnen sover (oftast ute i vagnar).

  Vi vill att barnen ska lära sig genom lek, socialt samspel, samtal och reflektion. Vi strävar efter att ge barnen utrymme för egna initiativ, tankar och åsikter samt utveckla sin förståelse för allas lika värde.

  Bemötande, relationer och kamratskap ges stort utrymme i undervisningen.

   

  I vårt förskolebibliotek har barnen möjlighet att utveckla sitt eget berättande genom böcker, sagopåsar, digitalt filmskapande, teaterscen, greenscreen med mera.

   

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Vä förskola

  School zone: Västra

  Phone

  044-13 20 56

  Visit address

  Mansdalavägen 4

  291 65 Kristianstad

  More contacts