Tvedegårds förskola

Tvedegårds förskola är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten.

E-services

  Vår verksamhet

  Tvedegård är en nybyggd förskola som är belägen på norra Näsby med de stora fälten i närheten. Förskolan består av fyra avdelningar, som heter Björken, Linden, Lönnen och Kastanjen. Sju pedagoger arbetar på varje avdelning, vars undervisning utgår från Lpfö 18.

  På vår förskola ska alla barn känna glädje och se fram emot att komma till förskolan. Alla barn ska känna sig betydelsefulla och vara en viktig del av gruppen. Miljön är inspirerande och väcker lusten att utforska och lära i leken. Barnen ska känna en tro på framtiden

  - Vi skapar FRAMTIDSMOD!

  Våra prioriterade mål under läsåret är kopplade till hållbar utveckling utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att utveckla vår undervisning så har vi kollegiala samtal. Där fördjupar vi våra kunskaper kring olika innehåll och vårt förhållningssätt.

  Kvalitetsarbete

  Vårt kvalitetsarbete är en pågående process som fortgår under hela läsåret och utvärderas kontinuerligt i våra analysgrupper. Vårt analysarbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kopplar vi litteratur och forskning till vårt arbete i analysgrupperna.

  Besök oss

  Du är välkommen att ringa och boka en tid om du vill hälsa på oss och veta mer om vår verksamhet.

  Våra avdelningar

  Kastanjen
  0733-13 49 78, 0733-13 49 79

  Björken
  0733-13 49 80, 0733-13 49 81

  Linden
  0733-13 49 82, 0733-13 49 83

  Lönnen
  0733-13 49 84, 0733-13 49 85

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Tvedegårds förskola

  School zone: Norra

  Phone

  0733-13 49 77

  Visit address

  Tvedegårdsvägen 4A

  291 38 Kristianstad

  More contacts