Talldungens förskola

Talldungens förskola ligger mitt i Åhus. Förskolan byggdes redan 1969 och består av två avdelningar. Avdelningarna är uppdelade på småbarn 1-3 år och syskon 3-5 år, men vid öppning och stängning är vi alla tillsammans.

Talldungens förskolas utemiljö inbjuder till många olika lekar och aktiviteter.
Talldungens förskolas utemiljö inbjuder till många olika lekar och aktiviteter.

E-services

  Talldungens förskola

  Ett barn sover utomhus i en spjälsäng
  Barnen sover ute i spjälsängar.

  På Talldungens förskola arbetar vi med motivationen att verksamheten ska vara trygg, lärorik och lekfull. Vi arbetar med läroplanen som ett hjälpande verktyg där vi har barnens nyfikenhet och erfarenhet i fokus. Avdelningarna är delade i småbarn och syskon men vid öppning och stängning är vi alla tillsammans. Tryggheten att alla barn lär känna varandra och tryggheten att barnen kan komma till vilken pedagog de vill oavsett avdelning  skapar en gemenskap hos barn, pedagoger och föräldrar.

  Vi är ute varje dag oavsett väder och 7 gånger per termin åker vi med bussen till skogen för att uppleva, utforska och upptäcka i vår närmiljö. Våra sovande barn sover ute där Talldungen står för sovsäckar, filtar och kuddar.

  Prioriterade mål

  Talldungens förskola arbetar utifrån målen i läroplanen. Vi använder Grön flagg som en hjälpande metod för att uppnå våra mål. Vi har en gemensam syn på vårt arbete och har målsättningen att barnen ska få ta stor del av vårt planeringsarbete. Vi arbetar djupdykande med tre till fyra mål per läsår där ett lustfyllt och nyfiket lärande uppmuntras.

  Grön Flagg

  Förskolan arbetar aktivt med Grön flagg. Varje läsår fördjupar vi oss inom ett nytt tema. Våren 2017 arbetar vi med kemikalier. Frågeställningarna utifrån temat kemikalier använder vi som en metod för att uppnå våra tre utvalda strävansmål från läroplanen.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Talldungens förskola

  School zone: Södra

  Phone

  044 - 13 28 55

  Visit address

  Lilla Tvärgatan 1

  296 32 Åhus

  More contacts