Tallbackens förskola

Vår förskola ligger i villasamhället Vä, söder om centralorten Kristianstad.  Tallbackens förskola har fyra avdelningar. Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

Vi har en härlig utemiljö med olika platser som lockar till olika aktiviteter och stora möjligheter för lek, möten och lärande.
Vi har en härlig utemiljö med olika platser som lockar till olika aktiviteter och stora möjligheter för lek, möten och lärande.

E-services

  Om oss

  På vår förskola finns det två småbarnsavdelningar, Pyssling och Nallen,för barn i åldrarna 1-3 år. Vi har också två storbarnsavdelningar, Jätten och Trollet, där barnen är 3-6 år.

  Vårt arbetssätt

  Tallbackens förskola är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Det innebär att vårt pedagogiska arbetssätt utgår från en tro på det kompetenta barnet.

  Vi tror på att se och bekräfta barnets individualitet och rättigheter. Vi arbetar mot ett demokratiskt samhälle, där alla är lika mycket värda. Vi är lyhörda och lyssnar på vad barnen vill utforska, vi uppmuntrar och är delaktiga. Barnens idéer får ta plats och vi uppmuntrar och lyfter fram barnens egna tankar.

  Vi arbetar utifrån alla sinnen där skapande och ateljén är en central punkt. Vi tror på en tillåtande miljö både inne och ute. En miljö i ständig utveckling som utgår från barnens behov just nu.

  Besök oss

  Det går bra att ringa oss och boka en tid för ett besök om du vill veta mer om vår verksamhet.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Tallbackens förskola

  School zone: Västra

  Phone

  044 13 21 05

  Visit address

  Folkvandringen 4

  291 65 Kristianstad

  More contacts