Sommarlust förskola

Förskolan har funnits sedan 1971. Vårt upptagningsområde är Egna Hem, Sommarlust, Kulltorp och innerstaden, men även barn från Österäng, Möllebacken och Näsby går här.

I väntan på ny förskola finns vi nu i fina, fräscha moduler vid Österänggymnasiet, omgivna av skog och härliga utflyktsplatser.
I väntan på ny förskola finns vi nu i fina, fräscha moduler vid Österänggymnasiet, omgivna av skog och härliga utflyktsplatser.

E-services

  Om förskolan

  Förskolan ligger i ett område med närhet till allt som Kristianstad stad har att erbjuda våra barn. Vi har gångavstånd till både skog, parker och lekplatser. Med buss tar vi oss också enkelt till både hav, skog och kultur.

  På Sommarlust förskola finns det 6 avdelningar, barngrupperna på 5 av dessa avdelningar är åldersblandade där barnen är mellan 1-5 år gamla. Val av organisation bygger på teorier om att ett lärande sker i samspel med andra. De yngre barnen får draghjälp av de äldre i bland annat språkutveckling. Det växer fram ett omhändertagande klimat bland barnen. De äldre visar omsorg om de yngre.

  På avdelning Igelkotten går de blivande skolbarnen, 6-åringarna. Tanken är att förskolans äldsta barn blir en samspelt grupp året innan de ska börja skolan. Här möter de jämngamla kompisar och utmanar varandra i den sociala relationen och skaffar sig därmed fler samspelsverktyg.

  Våra öppettider är måndag-fredag 6.00–18.30.

  Förskolan har ett eget kök där den goda maten tillagas.

  Vårt arbetssätt

  Grunden för allt lärande är en trygg miljö. Vi vill ha ett vänligt, tillåtande och accepterande klimat. Alla barn och vuxna har rätt att mötas med respekt. Varje barn ska efter sina förutsättningar få känna tillfredsställelse i att lyckas, få ett växande självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar på ett tematiskt arbetssätt med litteraturen som en röd tråd.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Sommarlust förskola

  School zone: Östra

  Phone

  0734 - 69 89 90

  Visit address

  Sjövägen 34

  291 43 Kristianstad

  More contacts