Slättängens förskola

Slättängens förskola som byggdes år 2012 ligger ca två km från centrum på Charlottesborg. Förskolan har två småbarns- och tre storbarnsavdelningar.

E-services

  Detta är vi

  Slättängens förskola består av fem avdelningar. På Larven och Myran går barn som är mellan ett och tre år. De barn som är mellan tre och sex går på Nyckelpigan, Humlan och Fjärilen. De fem avdelningarna är alla ljusa men har ändå en personlig prägel genom att de alla har olika färgteman. Förskolan har även en gemensam lekhall och ett modernt kök. På förskolan arbetar förskollärare, barnskötare, specialpedagog, förskolechef, administratör, kokerska och lokalvårdare.

  Så här arbetar vi

  Vi arbetar med trygghet, lek och språk som metoder för att nå läroplansmålen och målen i den lokala skolplanen. Vi arbetar för att ge barnen utmaningar, lärdomar och härliga minnen under deras tid på förskolan.

  Vår inriktning: Språkutveckling

  Viktigast för oss på Slättängens förskola är att varje barn, varje dag upplever att de lyckas och lär. Genom vårt förhållningssätt och bemötande hjälper vi barn att bygga sin självkänsla. Eftersom vi fokuserar på barns språkutveckling ger vi dem redskap för att utvecklas som individer. Vi arbetar i varje stund för att stödja, hjälpa, uppmuntra och utmana barnen i sitt lärande. Alla barns språkliga förmåga ska utvecklas.

  Besök oss

  Välkommen att höra av er till oss så kan vi visa er runt på vår förskola.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Slättängens förskola

  School zone: Västra

  Phone

  0738-53 26 02

  Visit address

  Jakobs väg 38

  291 60 Kristianstad

  More contacts