Sånna förskola

Välkommen till Sånna förskola som kommer att öppna i januari 2023. Det kommer att startas upp 2 avdelningar - Molnet och Regndroppen. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att upptäcka, uppleva och undersöka genom kreativa lärprocesser varje dag.

E-services

  Vår verksamhetsidé

  Vi arbetar för att både inne- och utemiljön ska vara tillgänglig, föränderlig och utmanande där barnen får inflytande och delaktighet genom ord, tankar, mimik och handlingar. Barnen utmanas utifrån deras erfarenheter och intressen samt att vi utgår ifrån deras individuella förmågor och färdigheter.

  I leken är förskollärare/barnskötare närvarande för att ge möjlighet till goda lärandesituationer där leken kan utvecklas och att barnen får en känsla av sammanhang. Genom detta arbetssätt vill vi att varje barn ska få möjlighet att reflektera över sitt eget lärande, se vilka lärandestrategier barnet kan använda samt att det sker en progression.

  Vårt mål är att vårt arbetsklimat ska vara öppet och tillåtande, där vi lyssnar på varandra och där alla har rätten att vara sig själva. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt pedagogiska ledarskap genom att stärka vår kompetens, ta tillvara på varandras styrkor och höja kvaliteten på undervisningen och därmed främja barns lärande under hela dagen.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Sånna förskola

  School zone: Södra

  Phone

  044-13 46 28

  Visit address

  Sandvaktaregatan 13

  296 35 Åhus

  More contacts