Önnegårdens förskola

Önnegårdens förskola, som ligger i Önnestad, har en naturvetenskaplig inriktning. Vi har sju avdelningar, fyra småbarnsavdelningar och tre storbarnsavdelningar. Förskolan består av två byggnader, en för småbarn och en för storbarn med varsin utemiljö.

E-services

  Naturvetenskaplig inriktning

  Önnegårdens förskola har naturvetenskaplig inriktning. Naturvetenskap är grunden i vårt pedagogiska arbete, det är något som finns runt omkring oss och som vi använder dagligen. Den grundar sig på vår nyfikenhet om att vilja lära oss mer om sambandet mellan oss själva och vår omvärld. Med utgångspunkt i förskolan utforskar och upplever vi naturvetenskap både i vår inne- och utemiljö. Med stor respekt för individen vill vi ge barnen sinnesupplevelser för att skapa lust och lärande för livet. Barnen bygger, utforskar, upplever, skapar och hittar lösningar tillsammans.

  Vår gemensamma barnsyn

  Vi arbetar utifrån en gemensam grundsyn och grundidé. I vårt barnsynsdokument beskrivs vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av våra pedagoger gällande förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn. Tillsammans med likabehandlingsplanen för Önnegårdens förskola ges grunden för hur våra pedagoger arbetar gällande normer, värden och alla individers lika värde.

  Föräldraråd

  Föräldrarådet består av vårdnadshavare som representerar varje avdelning, som träffas två gånger per läsår med förskolechefen och pedagoger från förskolan. Föräldrarådet är en del i vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande i verksamheten.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Önnegårdens förskola

  School zone: Västra

  Phone

  044-13 44 05

  Visit address

  Önnegatan 2

  291 73 Kristianstad

  More contacts