Näsbygårdens förskola

Näsbygårdens förskola är en av fem förskolor på Gamlegård-Näsby området. Hos oss går barn i åldrarna 1-5 år.

En del av vår fina utemiljö.
En del av vår fina utemiljö.

E-services

  Öppettider

  Förskolan är öppen mellan 6.30 och 17.30 (18.30 vid behov). Mellan 6.30 och 7.30 är samtliga barn tillsammans på en avdelning och vid 16-tiden återsamlas de barn som är kvar på samma avdelning. Under sommarhalvåret händer det ofta att vi är ute tillsammans fram till dess att förskolan stänger.

  Avdelningar

  Förskolan består av fyra avdelningar. De yngsta barnen (1-3 år) går på Jordgubben och Hallonet och de lite äldre barnen (3-5 år) går på Äpplet och Päronet. Förskolan är mångkulturell i den meningen att vi har många kulturer och språk representerade bland såväl barn som personal. 

  Närområde 

  Kor på gräs.
  På våren och sommaren upplever vi natur och djur tillsammans.

  Förskolan är belägen precis i utkanten av Näsby fält i Kristianstad. Vi utnyttjar vårt fina närområde till lek och lärande året om. Barnen får exempelvis uppleva korna på nära hålI under vår och sommar. 

  Måltidspedagogik

  På Näsbygårdens förskola arbetar en kokerska som lagar merparten av all mat från grunden. Kommunens matsedel följs, vilket innebär en variation av olika maträtter. Vegetarisk kost serveras minst en gång i veckan. 

  På förskolan serveras frukost kl 8.00, lunch kl 11.30 och mellanmål kl 14.00. 

  Vi är stolta över att vår förskola har blivit KRAV-certifierad. 

  Vår kokerska, tillsammans med pedagogerna på förskolan, arbetar med måltidspedagogik. Vår förhoppning är att barnen ska göra hälsosamma och medvetna kostval även på lång sikt. Barnen ska introduceras för olika livsmedel genom att använda sina sinnen såsom smak, lukt, syn, hörsel och känsel. 

  Sallad
   En dag i veckan serveras vegetarisk mat.

  Vår verksamhet

  Vi följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Pedagogerna har en hög kompetens inom arbete med språk och kommunikation och vi har ett nära samarbete med Högskolan Kristianstad. Vi lägger grunden till det livslånga lärandet, genom att ha ett utforskande arbetssätt och arbeta utifrån ICDP (vägledande samtal).

  Förskolebibliotek

  Vi på Näsbygårdens förskola har ett eget förskolebibliotek som bjuder in till en stund i fantasins värld. Där erbjuds böcker, bilder, texter samt diverse aktiviteter. För oss är det viktigt att arbeta språkutvecklande, till exempel via textsamtal.

  Besök oss

  Ni är välkomna att hälsa på hos oss. Hör av er till förskolan så kan vi planera in ett besök.

  Barn som experimenterar
  Experiment på gång!

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Näsbygårdens förskola

  School zone: Norra

  Phone

  0738-532499

  Visit address

  Bataljonsvägen 68

  291 37 Kristianstad

  More contacts