Lekholmens förskola

Välkomna till Lekholmens förskola! Lekholmens förskola ligger i östra Kristianstad nära Centralsjukhuset. Vi befinner oss i paviljonger sedan februari 2019.

Lekholmens förskola
Lekholmens förskola

E-services

  Om oss

  Lekholmens förskola erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där pedagogisk omsorg, lärande och fostran bildar en helhet. Förskolan speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn som behöver mer stöd och stimulans får det utifrån sina egna behov. Vår pedagogik bygger på nära samspel, kommunikation och utforskande genom lek. Lekholmen arbetar språkutvecklande. Detta innebär dagliga möten med böcker, bilder, texter, berättande, skriftspråk och skapande.  

  Skolsystemet Unikum används för elevdokumentation, information och kommunikation mellan hem och förskola. Edlevo är ett skolsystem i förskolan och skolan som hanterar barn- och elevuppgifter, kontaktuppgifter, barnschema, närvaro/frånvaro med mera.

  Telefonnummer till förskolan avdelning Karusellen är 0734 - 69 86 84.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Lekholmens förskola

  School zone: Östra

  Phone

  0734 - 69 86 84

  Visit address

  J A Hedlunds väg 21

  291 33 Kristianstad

  More contacts