Kulladals förskola

Kulladals förskola ligger centralt i Fjälkinge by med närhet till natursköna områden såsom Fjälkinge backe och Kjugekull. Även Åhus med härlig sandstrand och Kronoskog samt Wanås konstpark i Knislinge är ställen som vi tar oss till med buss.

På "lilla gården" leker de yngre barnen.
På "lilla gården" leker de yngre barnen.

E-services

  Om oss

  Utelek på gården
  Utelek på "stora gården".

  Förskolan har tre storbarnsavdelningar och tre småbarnsavdelningar samt en paviljong där våra femåringar går. Paviljongen är placerad bredvid Fjälkinge skola.

  Vår utemiljö inspireras av motoriska utmaningar som hinderbana, cyklar, möjlighet till bollekar av olika slag, plats för lekar och även upptäckarglädje i buskagen lockar barnen.

  Vi har en större gård med flera olika lekmöjligheter samt en mindre gård för de yngre barnen.

  Vår vision

  Barn som målar med vattenfärger.
  Hos oss får barnen skapa med flera sinnen.

  Värdegrundsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att barnen utvecklas till solidariska och ansvarstagande individer som visar varandra respekt.

  Vi erbjuder ett lustfyllt lärande där den pedagogiska verksamheten utformas så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. 

  Lärande i skogen
  Motoriska uppdrag i Kronoskogen.

  För att skapa mångfald i barnens lärande erbjuder vi en rolig och lustfylld miljö där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och i samspel med andra.

  Alla barn får vara med och påverka sin dag på förskolan. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer. Barnen ges på så sätt en möjlighet till att kunna påverka sin dag på förskolan.

   

  Besök i Wanås slottspark
  Kulturellt besök i Wanås konstpark i Knislinge.

  Vi tror på ett nära samarbete med hemmet och värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt. Tillsammans med vårdnadshavare vill vi skapa ett öppet klimat, där vi i ett nära och förtroendefullt samarbete, värnar om varje barns utveckling och trygghet.

  När det är dags för skolstart samarbetar vi med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande. 

   

  På Kulladals förskola har vi en egen kökspersonal som lagar god och näringsriktig mat. Maten lagas till stor del från grunden och av kravmärkta, närodlade och ekologiska råvaror. Det gäller även grönsakerna som varierar efter årstid.

  Besök vid Snickarhaken i Åhus
  Bussutflykt till Snickarhaken och Kronoskogen i Åhus.

  Föräldraforum

  Kulladals föräldraforum fungerar som en länk mellan rektor, personal och vårdnadshavare. Föräldraforum tar emot information, diskuterar, agerar bollplank, följer upp och ger förslag till förändringar och får därigenom en möjlighet till att påverka verksamheten i förskolan. 

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Kulladals förskola

  School zone: Östra

  Phone

  0733-13 93 73

  Visit address

  Gamla vägen 66

  290 34 Fjälkinge

  More contacts