Kiaby förskola

Kiaby är en liten by nära natursköna området Kjugekull och Oppmannasjön, med lantbruk och skog som närmsta grannar. På förskolan finns mellan 40 - 50 barn, uppdelade på tre avdelningar. Våra barn kommer från Kiaby, Bäckaskog, Barum, Kjuge, Ivö och Fjälkinge.

Förskolans gård som vi är ute och leker på varje dag. Utanför staketet finns skolgården som vi också har tillgång till.
Förskolans gård som vi är ute och leker på varje dag. Utanför staketet finns skolgården som vi också har tillgång till.

E-services

  Barnen utforskar Oppmannasjön
  Barnen utforskar Oppmannasjön.

  Kiaby ligger ca 1,5 mil utanför Kristianstad. Kör man igenom byn syns två äldre tegelbyggnader - Kiaby förskola och skola som ligger intill varandra. Det skapar trygghet och gemenskap. Förskolan har tre avdelningar och skolan har elever från F-klass till årskurs 6. Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till sjön och fotbollsplanen vid Sjölyckegården, där det även finns en liten skog. Vi kan också leka på skolgården.

  Så här arbetar vi

  Barn som leker på fotbollsplanen vidSjölyckegården.
  Lek på fotbollsplanen.

  Alla barn på förskolan är "allas barn". Vi hjälps åt mellan avdelningarna och pedagogerna tar ansvar för alla barn. Vi vill att barnen utvecklas till ansvarstagande individer som visar varandra respekt. Vi ser barnen som kompetenta individer och arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. För att skapa mångfald i barnens lärande erbjuder vi en rolig och lustfylld miljö, där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och tillsammans med andra. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer för att de på så sätt får möjlighet att påverka. Tillsammans med vårdnadshavare skapar vi ett öppet klimat där vi värnar om varje barns utveckling och trygghet.

  Vi samarbetar med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande.

  Föräldraföreningen

  Föräldraföreningen, FIKA (föräldraföreningen i Kiaby), finns för vårdnadshavare och ger er en möjlighet att påverka i förskolan. Föreningen är gemensam för förskola och skola.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Kiaby förskola

  School zone: Östra

  Phone

  0733-13 62 95

  Visit address

  Kiabyvägen 403

  290 34 Fjälkinge

  More contacts