Dahlgårdens förskola

Dahlgårdens förskola är centralt belägen i Gärds Köpinge som ligger cirka en mil från Kristianstad. Förskolan är omgiven av vacker natur, skog och vattendrag.

En av de tre gårdarna på förskolan.
En av de tre gårdarna på förskolan.

E-services

  Vår förskola

  Förskolan har totalt fem avdelningar. De yngsta barnen går på avdelningarna Barret eller Kotten. På Granen, Tallen eller Stubben går de äldsta barnen. Förskolan har egen kock som lagar maten till oss och den intilliggande skolan dagligen. Ordinarie öppettider på förskolan är kl. 6.30 till 18.00.

  Vårt arbetssätt

  På förskolan arbetar vi särskilt med några prioriterade mål ur förskolans läroplan Lpfö 18. Dessa är gemensamma för förskolans avdelningar, liksom det tematiska arbetssätt som genomsyrar undervisningen. Under det kommande läsåret kommer vi utifrån målen i förskolans läroplan att arbeta med temat ”Dahlgården vidgar världen”, där vi med leken som ledstjärna kommer att ”besöka” olika länder för att lära oss om olika kulturer. Vi kommer att bekanta oss med exempelvis språket, djuren, musiken, dansen och maten. Vårt tematiska arbete kommer också genomsyras av barnkonventionen.

  På Dahlgårdens förskola använder vi oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i samspelet med barnen. Det innebär att vi samtidigt som vi talar med barnen verbalt, förstärker vissa ord med hjälp av tecken. TAKK främjar språkutvecklingen och förtydligar det talade språket. Vi arbetar även medvetet med materialen Start och Stegen, vilka syftar till att utveckla de viktiga sociala och emotionella färdigheterna. Genom åren har vi sett att dessa material hjälper barnen i samspelet med omvärlden, att förstå känslor och utveckla relationer. Vi lägger stor vikt vid kommunikation och kamratrelationer. Alla pedagoger som arbetar på Dahlgårdens förskola utbildas i ICDP (Vägledande samspel). Denna utbildning fokuserar relationen mellan barn och vuxna, och på vilket sätt samspelet mellan dessa kan bli så utvecklande som möjligt.

  Utevistelse

  Utevistelsen är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Vi har tre olika gårdar som vi kan använda oss av. Där har barnen möjlighet att utveckla sin lek, sina sinnen och sin motorik. Vi använder oss av vår närmiljö i vardagen med barnen och går iväg från gården för att tillsammans upptäcka. Vi vill ge barnen upplevelser så att de lär med alla sina sinnen och hela sin kropp. Det blir ett litet äventyr varje gång vi tillsammans upptäcker vår natur. Genom utevistelserna utvecklas barnens sinnen, fantasi, motorik samt den sociala träningen och gemenskapen på ett naturligt sätt. Vi har en fantastisk miljö runt omkring oss, med promenadavstånd till skogen där vi har möjlighet att besöka grillplats och Vramsån med laxtrappan. Gräsänderna brukar prata med oss när vi kommer! Vi har tillgång till fotbollsplanen vid idrottsplatsen med öppna ytor. Strax intill planen finns en skog med härliga backar och små stigar. Bara en kort promenad från förskolan finns två lekplatser som vi besöker.

  Samarbete med skolan

  Precis intill vår förskola ligger Köpinge Skola som har elever från F-klass upp till årskurs 6. På skolan finns gymnastiksal och ett mindre bibliotek som vi besöker ibland. Samarbetet med skolan, överlämningsrutiner, och det livslånga lärandet är en viktig del av vårt arbete. Genom gott samarbete och gemensamma rutiner strävar vi tillsammans med skolans personal för att få en trygg och naturlig övergång för barnen till skolans värld. 

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Dahlgårdens förskola

  School zone: Västra

  Phone

  044-13 45 84

  Visit address

  Byastensvägen 19

  291 77 Gärds Köpinge

  More contacts