Ängsgårdens förskola

Ängsgårdens förskola ligger i en naturskön omgivning i centrala Kristianstad med träd, buskar och stora grönytor som utgör möjlighet till lek, fantasi och lärande. Förskolan består av åtta avdelningar i nyrenoverade lokaler. Vi har även ett förskolebibliotek med spännande och varierande litteratur.

Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.
Ängsgårdens förskola har tre härliga utegårdar som inspirerar till mycket lek.

E-services

  Grundläggande värden

  Vi står för en positiv livssyn och arbetar med att lära ut att acceptera och respektera att alla människor är olika och har olika behov. Vi vill bemöta alla med att se och uppmuntra individens förmågor och styrkor. Vår vision är: Vi bygger en framtid med respektfulla individer som vill, vågar och kan!

  Samarbete

  På förskolan arbetar vi efter att balansera vardagen mellan omsorg, lek och undervisning. Både inne och ute finns möjligheter till varierande lek i liten och stor grupp. Vi värnar om ett samarbete i verksamheten där pedagoger hjälper varandra för att barn ska känna trygghet och tillit till flera som arbetar på förskolan. Vi vill också lägga grunden till att alla ska känna gemenskap och ha en positiv Vi-känsla.

  Lek och lärande

  Under dagen planeras pedagogiska aktiviteter utifrån ett tematiskt arbetssätt och barngruppen delas in i olika grupper utifrån färdigheter och möjligheter till utveckling. Pedagoger och barn uppmuntrar varandra tillsammans och lär nya saker som gör skillnad. Förskolans pedagoger arbetar med lek och lärande där omsorg, rutiner tillsammans med undervisning bildar en helhet.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Ängsgårdens förskola

  School zone: Östra

  Phone

  0733-13 49 73

  Visit address

  Lasarettsboulevarden 20

  291 33 Kristianstad

  More contacts