Avgifter och regler

Avgifter och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår från lagstiftning och beslut fattade i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Vilka som ska få plats, hur lång tid det dröjer innan barnet får plats och vilka avgifter som ska betalas är reglerat. Det finns beslut som gäller nationellt och beslut som är lokalt fattade i kommunen.

Frågor om avgifter för förskola hänvisas till Placeringsenheten och fritidshem till administratören på den skola där du har ditt barn. Kontaktuppgifter finns på respektive förskola eller skolas webbsida.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.