Möbel- och inredningssnickare, Snickarakademin

Kvalificerad yrkesinriktad utbildning som ger dig materialkunskaper och praktiska färdigheter i att tillverka formgivna träprodukter mot möbler. Utbildningen är två år och ger 400 Yh-poäng.

Vår ambition är att kombinera såväl traditionellt hantverkskunnande som rationell produktion med en helhetssyn på produktutveckling från idé till färdig produkt.

Samarbetsprojekt

Samarbete med professionella arkitekter/designers är utmärkande för utbildningen. 

Skåpet Anno utsett till årets möbel av Sköna hem. Det första skåpet byggdes av studenter på Snickarakademin i Kristianstad där Lisa Hilland sedan flera år undervisar i design. Läs mer:
https://skonahem.com/nyheter/skapet-anno-utsett-till-arets-mobel-2019-av-skona-hem 

Gesällprov

Möjligheten finns att avsluta utbildningen med ett gesällbrev i möbelsnickeri. Arbetet granskas och poängsätts av externa granskare.

Arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. En fjärdedel av studietiden är arbetsplatsförlagd vilket ger möjlighet att testa olika arbeten i träbranschen och öppnar dörrar för en blivande anställning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
plus

 • Finsnickeri 1 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 2 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 3 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 4 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Material och miljö lägst betyg E eller motsvarande
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.