Högt vatten i Helgeå

Artikeln publicerades 29 december 2023

Vattennivån är hög i Helgeå. Här kan du följa kommunens arbete i högvattenläget.

Informationen nedan uppdateras löpande.

*2024-02-26, kl. 16.10* Just nu är vattennivån + 1.70 m vid Barbacka. Prognosen visar jämnt sjunkande vattennivåer till + 1.20 m i prognosfönstrets slut.

*2024-02-19, kl. 15.40* Just nu är vattennivån + 1.70 m vid Barbacka. Prognosen visar fortsatt varierande vattennivåer, med en mindre justering som innebär c:a + 1.60 och + 1.85 inom prognosfönstret.

*2024-02-16, kl. 10.50* Just nu är vattennivån + 1.63 m vid Barbacka. Prognosen visar varierande vattennivåer mellan c:a + 1.60 och + 1.80 inom prognosfönstret. Havsnivån sjunker och läget är stabilt trots att själva vattennivån är fortsatt hög.

*2024-02-12, kl. 15.40* Just nu är vattennivån + 1.68 m vid Barbacka. Prognosen visar varierande vattennivåer mellan + 1.58 och + 1.72 den närmsta tiden. Havsnivån är relativt hög. Det gör att vattnet har svårare att röra sig nedströms mot gropahålet, där Helgeå har sin mynning, men i nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd.

*2024-02-09, kl. 14.33* Just nu är vattennivån + 1.71 m vid Barbacka. Prognosen visar sjunkande vattennivåer ned mot strax under + 1.60 m för att sedan öka något vid prognosfönstrets slut (+ 1,66 m). I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd.

*2024-01-31, kl. 16.18* Just nu är vattennivån + 1.91 m vid Barbacka. Utvecklingen följer den tidigare prognosen. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd.

*2024-01-30, kl. 11.10* Vattennivån är fortsatt + 1.94 m vid Barbacka. Prognosen är att vattennivån ska kulminera vid den aktuella nivån för att sedan långsamt minska. De närmaste dagarna kommer det regn och därför kommer kommunen att placera ut pumpar längs Helgeå för att pumpa ut det dagvatten som normalt kan rinna ut via ledningar i ån. De gällande förutsättningarna med högt vatten, mättad mark och regn gör att det på vissa platser i Tivoliparken kan bildas vattenansamlingar. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd, men kommunen följer utvecklingen noga.

*2024-01-29, kl. 11.50* Just nu är vattennivån + 1.94 m vid Barbacka. Prognosen är att vattennivån kommer att kulminera den här dagen för att sedan långsamt minska. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd, men kommunen följer utvecklingen noga.

*2024-01-25, kl. 11.40* Just nu är vattennivån + 1.33 m vid Barbacka. Prognosen är justerad till att vattennivån kommer att kulminera vid + 1.85 m på kvällen den 29 januari. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd, men kommunen följer utvecklingen noga.

*2024-01-24, kl. 09.30* Just nu är vattennivån + 1.16 m vid Barbacka. Prognosen är justerad till att vattennivån kommer att kulminera vid + 1.72 m den 29 januari. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd. Alla vallar inspekteras löpande och inga nya åtgärder är aktuella.

*2024-01-22, kl. 11.00* Just nu är vattennivån + 1.22 m vid Barbacka. Det sker stor avsmältning i tillrinningsområdet och enligt kommunens prognosverkyg kommer vattennivån öka till + 1.52 m kring den 28 januari, men prognosen är osäker och kan ändras. I nuläget utgör inte vattennivåerna något hot mot stadens översvämningsskydd. Alla vallar inspekteras löpande och inga nya åtgärder är aktuella.

*2024-01-12, kl. 15:45* Just nu är vattennivån + 1.16 vid Barbacka. Enligt kommunens prognosverkyg är vattennivån sakta på väg ner mot +0,96 den 22 januari.

*2024-01-04, kl. 13:40* Just nu är vattennivån + 1.77 vid Barbacka. Enligt kommunens prognosverkyg har vattennivån kulminerat och är nu på väg ner.

Vattennivåerna bedöms inte utgöra något hot mot stadens översvämningsskydd. Alla vallar inspekteras löpande och inga nya åtgärder är aktuella. De avstängningar som varit sedan tidigare är kvar.

*2023-12-29, kl. 13:40* Just nu är vattennivån + 1.25 vid Barbacka och enligt kommunens prognosverkyg kommer vattennivån kulminera kring + 1,70 vid Barbacka den 4 januari 2024.

I nuläget bedöms vattennivåerna inte utgöra något hot mot stadens översvämningsskydd, men kommunen inspekterar vallarna löpande och på grund av vattenläget är följande avstängningar aktuella:

  • Kanalspången (del av Linnérundan)
  • Gångstråket närmast Hammarsjön längs Hammarslundsvallen
  • Hedentorpsvägen (sträckan söder om Långebro bro. Omledning på plats med orange skyltning)

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?