Byggtrafik Tollarps reningsverk

1 oktober 2023 – 30 september 2024

Tollarps reningsverk byggs om. Arbetet medför byggtrafik i närområdet klockan 07-16 på vardagar. Arbetet beräknas pågå fram till september 2024.

Tollarps reningverk ska få ett nytt utjämningsmagasin för att ta hand om Orklas vatten. Det nya utjämningsmagasinet kommer att förbättra verkets rening och buffertförmåga. Placering av det nya utjämningsmagasin ser du via bilden.

Karta som visar ombyggnaden av Tollarps reningsverk

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?