Skolbibliotekscentralen

Vi arbetar med skolbiblioteksutveckling och ger service och stöd till skolbiblioteken i kommunen.

Vad är skolbibliotekscentralen?

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en samlad resurs för kommunens förskolor och skolor där de kan få råd och stöd i arbetet med att utveckla bibliotekets roll i lärandet.

Vi som arbetar på SBC utgör också ett stöd för skolornas bibliotekarier och biblioteksansvariga men även för enskilda lärare.

På SBC finns utlåning av olika medier, så som böcker, talböcker och filmer. Beståndet är sökbart i vår bibliotekskatalog. Om du arbetar i Kristianstads kommun kan du boka våra medier via vår sida på intranätet:
Boka medier från SBC

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.