Kamerabevakning

Kristianstads kommun kameraövervakar delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Vi gör det för att förebygga skadegörelse, upptäcka brott och säkerställa säkerhet och trygghet. Kamerabevakning finns bland annat i centrala Kristianstad och på en del av våra skolor.

Kommunen har kamerabevakningen på strategiskt viktiga platser. Syftet är att avskräcka från brott samt att möjliggöra bättre bevisföring. Platserna där kamerorna finns har valts i samråd med polisen. Vi har kameror som är placerade både inomhus och utomhus.

Din integritet

Kamerabevakning av personer innebär ett ingrepp i enskilds personliga integritet. Vid kamerabevakning ska alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen ska väga behovet och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Innan kommunen sätter upp kameror har vi övervägt olika förebyggande åtgärder.

Tillstånd

Kommunens kamerabevakning har giltiga tillstånd enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) då sådant tillstånd krävs och hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa behovet av integritet och effektiv bevakning har vi också riktlinjer för kameraanvändning. Riktlinjerna hittar du under relaterad information.

Tydlig och klar information

På platser där vi har kamerabevakning sätter vi upp skyltar och information om att platsen är kamerabevakad.

Det inspelade materialet

Inspelade bilder sparas inte längre än nödvändigt för att uppnå syftet med bevakningen och inte längre än senast vid utgången av den tillåtna bevarandetiden. Det lagrade materialet hanteras endast av Kristianstads kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter, till exempel polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstepersoner inom kommunen.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för all tillsyn över kamerabevakning i Sverige. På deras webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter får arbeta med kamerabevakning.

Hantering av personuppgifter

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?