Preventiva hembesök

Vi erbjuder dig som är född 1946 och inte har någon hemtjänst, ett hembesök där du får information om sådant som har betydelse för din hälsa, trygghet och välbefinnande.

Under hembesöket blir du informerad om hur goda levnadsvanor kan förebygga fall och olyckor eller om hur du får en meningsfull vardag för dig.

Du kan få tips om

  • Platser där du kan träffa nya vänner.
  • Aktiviteter där du kan träna balans, rörlighet och styrka.
  • Hur du kan förebygga skador och fallolyckor.
  • Hur du kan få tillgång till en social gemenskap utan ensamhet.

Informationen kan också handla om hur du ansöker om hemtjänst eller hur du gör om du vill låna ett hjälpmedel. Informationen anpassas efter dina önskemål. Som ett alternativ till hembesök kommer det också att erbjudas informationsträffar.

Om du är en av de som berörs så kommer du att få ett brev med en bokad tid för hembesök. Brevet innehåller kontaktuppgifter om du önskar avboka eller ändra tid för hembesöket. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor med anledning av hembesöket.

Hembesöket är kostnadsfritt och den som besöker dig har tystnadsplikt.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll