Här kan du ladda ner broschyrer med information om omsorgsförvaltningens olika verksamheter.

Anhörigstöd

Anhörigstödet finns för att hjälpa, stödja och vägleda dig som anhörig. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv.

Fixarna – din hjälp i hemmet

Vem kan få hjälp? Du som bor i Kristianstads kommun och har fyllt 67 år, eller har en funktionsnedsättning.

Goda matvanor för äldre

Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose ditt behov av energi och näringsämnen, utan även för din livskvalitet.

Hemgångsstöd – en trygg hemgång

Hemgångsstödsteamet är till för att skapa en trygg tillvaro efter din sjukhusvistelse.

Hemtjänst

Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar i din bostad.

Information om avgifter

Information om avgifter inom omsorgen.

Kontaktperson – medmänniska i vardagen

Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun erbjuder insatsen kontaktperson för den som har behov av social gemenskap och upplever ensamhet.

Kvalitetsregister

Bättre kvalitet i vården för dig.

Lokal värdighetsgaranti

Kristianstads kommuns lokala värdighetsgaranti bygger på en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg.

Sociala aktiviteter

Till mötesplatserna är alla välkomna. Du är välkommen för en pratstund, en kopp kaffe eller för att delta i någon av de aktiviteter som erbjuds.

Tillsyn med trygghetskamera

Tillsyn under natten så du kan sova tryggt och ostört.

Trygghetslarm

Information till dig som har trygghetslarm.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?