Dagverksamheten på demenscentrum Charlottesborg vänder sig till äldre personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans och aktivering.

Vi erbjuder en aktiv dag där vi stimulerar, motiverar och stöttar varandra för att ha trevligt tillsammans. Verksamheten är tillgänglig för personer som bor i eget boende och grundar sig på biståndsbeslut som ges efter utredning av biståndshandläggare. Vanligtvis kan man vara här upp till tre gånger i veckan.

Resorna till och från dagverksamheten sker med färdtjänst.

Kostnad

Kostnaden är inkomstrelaterad, se prisbilaga under relaterade dokument. Då ingår frukost, middag, eftermiddagskaffe och resor tur/retur.

Målsättningen med verksamheten

  • ta till vara de resurser som finns hos var och en
  • stärka självkänslan
  • förlänga kvarboendet i den egna bostaden
  • avlasta, underlätta och vara ett stöd för anhöriga
  • bryta isolering
  • skapa social gemenskap och trygghet.

Dagen börjar med gemensam frukost. Vi planerar dagens innehåll tillsammans och efter önskemål genomför vi olika aktiviteter till exempel spelar spel, har högläsning, sjunger, lyssnar på musik, tittar på bilder, bakar och samtalar om gamla och nya ting. Vi har ett gymnastikrum där vi erbjuder lättare gymnastik.

Dagliga promenader i kvarteret. En längre utflykt i hembygden kan också stå på dagens program – möjlighet att besöka museum och affärer med mera.

Vi uppmärksammar födelsedagar om så önskas och tar till vara på högtider och traditioner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 11 dec kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?