Vi finns för att stödja och vägleda dig som anhörig och att hjälpa till att hitta sätt för att avlasta dig i vardagen. Du som anhörig kan också behöva stöd och hjälp för att må bra, ibland kan vardagen kännas jobbig och annorlunda.

Det är viktigt att känna delaktighet, få uppmärksamhet och känna sig sedd. Det blir kanske inte så mycket tid över för dig själv och du kan behöva tid till att reflektera över din situation. Vårt stöd utformas utifrån dina behov. Ta del av broschyren om anhörigstöd via länken nedan.

Vem kan få stöd?

Vi är till för dig som är över 18 år och stödjer en närstående som behöver hjälp att klara av vardagen på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du som är anhörig kan exempelvis vara en make/maka, barn, förälder, far/morförälder, syskon, sammanboende, vän eller granne.

Vilket stöd kan du få?

Som anhörig har du rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Vi kan via telefonsamtal, besök eller hembesök erbjuda dig:

  • Stödjande enskilda samtal.
  • Information om olika aktiviteter utifrån intresse och behov.
  • Vägledning i kontakten med myndigheter, andra organisationer och föreningar.
  • Möjlighet att delta i anhöriggrupp.
  • Digitalt anhörigstöd dygnet runt.

Vi har tystnadsplikt och samtal dokumenteras inte. Allt stöd från oss är kostnadsfritt.

Om din närstående har kognitiva svårigheter eller demenssjukdom kan du få stöd av vår Silviasjuksköterska. 

Anhörigcafé

Vårdar eller stöttar du någon i vardagen eller är du anhörig till någon på vård- och omsorgsboende? På vårt anhörigcafé kan du koppla av med en kopp kaffe, träffa personer i liknande situation och dela tankar och erfarenheter. Vi bjuder på fika!

Syftet med caféträffarna är att du ska få en trevlig stund, koppla av med en kopp kaffe, träffa personer i liknande situation, dela tankar, erfarenheter samt få tips och råd. Vi bjuder på fika! Vi bjuder in till anhörigcafé vid ett tillfälle i månaden.

Anhörigcaféerna arrangeras i samarbete med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd, Demensföreningen och Parkinssongruppen i nordöstra Skåne.

Anhörigcaféer hösten 2023:

12 december kl. 13.30–15.30

Information och frågestund om demensvården i Kristianstad

Vi träffas på mötesplats Riksens ständer, Vendesgatan 3B.

Har du frågor eller funderingar?
Varmt välkommen att kontakta Birgitta Johansson, anhörigkonsulent eller Gustav Amylon, specialistsjuksköterska kognitiva sjukdomar. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Anhörig i centrum

Tveka inte att kontakta oss om du har tankar, funderingar eller frågor. Ingen fråga är för liten.

Du är också varmt välkommen att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan utveckla vårt stöd till dig på bästa sätt – din åsikt är viktig!"

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?