Invandring och integration

Bild tagen på Urbana hembygdsgården, Näsbychaussén 101.

I Kristianstad lever människor med olika bakgrund och erfarenheter. För att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas och skapa goda förutsättningar så att alla är delaktiga i vårt samhälle.

Oavsett om du bott i kommunen under flera år eller är nyanländ så finns det flera sätt som du kan bidra till integrationen i Kristianstads kommun.

Vad är integration?

Integration handlar om att alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka samhället. Oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska alla ha lika rättigheter och skyldigheter. Det är ett delat ansvar mellan myndigheter, ideella organisationer, företag och individer. Ett integrationsfrämjande arbete kan se olika ut och vi har samlat information om hur vi arbetar för att skapa möjligheter för en god integration i Kristianstads kommun.

Alla kan göra något

Oavsett om du bott i kommunen under flera år eller är nyanländ så finns det flera sätt som du kan bidra till integrationen i Kristianstads kommun. På följande sidor ser du hur det ser ut i Kristianstad, vilket stöd som finns och hur mottagandet av asylsökande och nyanlända är organiserat.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?