Kontaktperson, LSS

Att vara kontaktperson inom LSS innebär att du har en regelbunden kontakt med en person med funktionsnedsättning.

Kan du tänka dig att bli kontaktperson?

  • Har du lätt för att engagera andra?
  • Tycker du om att skapa nya kontakter?
  • Vill du vara medmänniska och vän?

Då är detta uppdrag något för dig!

  • Du behöver inte ha någon speciell utbildning, eller erfarenhet med att arbeta med människor med funktionsnedsättning.
  • Du skall tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Du skall ha en trygg och stabil livssituation.
  • Du skall vilja bygga upp en relation som varar en längre tid.

Vilka är vi som behöver kontaktperson?

Vi som kan få insatsen kontaktperson omfattas av LSS, lagen om Stöd och Service till vissa med funktionsnedsättning. 

LSS omfattar tre grupper

LSS omfattar tre grupper som kallas lagens personkrets. Grupperna består av personer med

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?