Ork&Idé är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Hos oss arbetar du med kultur och media. Aktiviteterna bedrivs i olika grupper.

Metoder

I våra grupper arbetar vi salutogent. Det betyder att du får möjlighet att göra det du är bra på.
Vi ger dig det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga att klara så mycket som möjligt själv.
Vi arbetar också med något som kallas känsla av sammanhang (KASAM).
Det betyder att vi försöker göra arbetet på den dagliga verksamheten:
Begripligt: Vad skall göras?
Hanterbart: Hur skall det göras?
Meningsfullt: Varför skall det göras?

För dig kan vi erbjuda

Ett brett utbud av aktiviteter som bedrivs i våra olika grupper:

  • Skapande grupp
  • Vår tidning grupp
  • Konstgrupp
  • Digital grupp
  • Social fredag grupp

Verksamhetens mål

Ork&idé har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Du är med och gör ditt schema. Du kan göra olika val för din dag.

Långsiktigt används en genomförandeplan som du är med och utformar.

Arbetsplatsmötet är ett forum för dig och dina kamrater.

Arbetsmiljö och trivsel bedöms med brukarundersökning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?