Möbellagret är en daglig verksamhet som hanterar kommunens överskott av möbler. Efter översyn och eventuella reparationer återanvänds möblerna i kommunens verksamheter.

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum. Busshållplats finns precis utanför området. Vi är samlokaliserade med 3 andra dagliga verksamheter.

Metoder

Vi har bildstöd för att tydliggöra dagens uppgifter. Vi jobbar efter en tydlig schematavla och använder gemensam kalender under dagen.

Vi har genomgång av arbetsuppgifter på morgonen och eftermiddagen.

Arbetet är olika varje dag, på olika arbetsplatser.

Vi erbjuder

Ett omväxlande arbete både utomhus och inomhus.

Möbellagret

Vi hämtar och levererar Kommunens överskottsmöbler. Vi använder vår möbelbuss eller lastbil. Till vår hjälp har vi olika hjälpmedel som underlättar vårt arbete. Finns inte hiss tillgänglig kan vi inte bära ner och upp möbler i trappor.

Vi jobbar med egen hemsida på kommunens intranät, där vi tar bilder på de möbler vi får in och skriver text till dessa som vi lägger in på intranätet.

Intern Service

Vi hjälper olika verksamheter inom Funktionsstöd med olika arbetsuppgifter, där ingår uppsättningar av White board och hyllor m.m.

Vi hjälper även till med att tömma förråd och mindre transporter.

Verksamhetens mål

Möbellagret är en daglig verksamhet som hanterar kommunens överskott av möbler. Efter översyn och eventuella reparationer återanvänds möblerna i kommunens verksamheter.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen. Varje dag har vi genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Öppet lager

Vi har öppet i vårt lager på onsdagar förmiddag mellan 9:30-11:30 och eftermiddag mellan 13:00-15:00. Då går det bra att komma för att titta på möblerna.

Adressen till lagret är Haubitsvägen, A3 området.

Vi kommer att köra ut till era verksamheter för att hämta eller lämna möbler, detta gäller dörr till dörr.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?