Stöd och hjälp under sommaren

Blomma i närbild

Snart är sommaren här, och med den kommer både möjligheter och utmaningar. Oavsett vad du står inför, är det viktigt att veta att stöd och hjälp finns tillgängligt även under denna tid. Hos oss finns resurser som du kan vända dig till när det är tufft i livet, oavsett om du är vuxen eller barn.

Ta hjälp av kommunens verksamheter

Fältgruppen hjälper barn och deras föräldrar

Fältgruppen har en Facebooksida, “Tonårsföräldrar i Kristianstad”, där du kan hitta information och se när de är tillgängliga. Du kan också ringa dem på 044-13 60 79.

Familjeservice ger stöd till ditt föräldraskap

Familjeservice har en Facebooksida “Familjeservice Kristianstad “ där du kan få information och följa vad som händer i deras verksamhet. Du kommer i kontakt med Familjeservice genom att ringa 0733-13 61 01 eller besöka kristianstad.se/familjeservice.

Mottagningsteam barn och ungdom svarar på alla frågor

Mottagningsteamet för barn och ungdom finns tillgängligt på telefonnummer 044-13 26 00. Här kan både vuxna och barn få råd och hjälp vid sociala problem. Telefontiderna är måndag till fredag kl. 9.30–11.30 samt måndag till torsdag kl. 13.00–15.00 och fredag kl. 13.00–14.00.

Sociala jouren hjälper dig under kvällar och helger

Sociala jouren är tillgänglig på telefonnummer 040–676 90 58 för kontakt med socialtjänsten under kvällar och helger.

Hjälp och stöd hos andra

På Region Skånes webbplats finns tips och råd till närstående inom området psykiatri. Här finns även korta filmer och poddar att ta del av.

Om du känner oro för ett barn, antingen ditt eget eller ett barn i din närhet, finns det två telefonlinjer att vända sig till:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?