Tillsyn och kontroll av överförmyndare

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren ser till att en enskild persons tillgångar är placerade på rätt sätt och används för hens nytta.

I Kristianstads kommuns överförmyndarverksamhet ingår även Östra Göinge kommun, Osby kommun och Hörby kommun. Verksamheterna slogs samman 1 december 2023.

Överförmyndaren har ansvar för rekrytering och utbildning av gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren sköter också tillsyn av och stöd till kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Hur utses överförmyndaren?

Varje kommun måste ha antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Kristianstads kommun har kommunfullmäktige beslutat att det ska finnas en överförmyndarnämnd.

Bestämmelserna om överförmyndarens verksamhet finns främst i föräldrabalken.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren och gör inspektioner med jämna mellanrum. Länsstyrelsen kan även granska överförmyndaren efter anmälan.

Har du synpunkter på hur överförmyndaren handlägger ditt ärende, kan du vända dig till Länsstyrelsen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?