"En väg in" är ett koncept som syftar till att - utifrån dina förutsättningar och möjligheter - hjälpa dig att så snabbt som möjligt komma vidare mot antingen arbete eller studier. Allt för att du inte ska behöva vara beroende av ekonomiskt bistånd.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd får du en kallelse till ett första planeringsmöte med en socialsekreterare. Du kommer sedan även att få träffa en jobbkoordinator för att kartlägga vad du gjort tidigare och vilka möjligheter som finns för just dig.

Vi ser helst att du kommer ensam till mötet för att vi ska kunna prata ostört om din planering. Om du vill ha med någon till mötet behöver du i förväg meddela din socialsekreterare om det.

En väg in är ett samarbete mellan Utredning, som ansvarar för ekonomiskt bistånd, och Utbildning och Arbete, som är kommunens arbetsmarknadsenhet. Din socialsekreterare får löpande information om hur det går för dig.

Det här är viktigt att tänka på

  • Det första samtalet med din socialsekreterare hålls i Östra kommunhuset, adressen finns i kallelsen.
  • Samtalet med jobbkoordinatorn hålls i Norra Åsum, även denna adress finns i kallelsen.
  • Om du får förhinder är det viktigt att du före mötet meddelar oss om detta, så att ditt försörjningsstöd inte påverkas. Telefonnumret hittar du i kallelsen.

Vad händer sen?

Utifrån samtalen gör ni tillsammans en planering och du kommer att erbjudas något av följande alternativ:

  • Aktivitet via Arbetsförmedlingen.
  • Jobbförberedande aktivitet, antingen enskilt eller i grupp.
  • Praktik eller arbetsprövning.
  • Stöd för att inleda studier.
  • Alternativt annan planering med din socialsekreterare.

Vad säger lagen?

Enligt 4 kap 4 och 5 §§ Socialtjänstlagen får Arbete och välfärdsnämnden begära att du som ansöker om ekonomiskt bistånd ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta för att du inte kunnat erbjudas lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ekonomiskt bistånd kan nekas eller minskas om du tackar nej till att delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet eller om du uteblir utan godtagbar anledning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?