Ukraina och läget i omvärlden

Kriser och allvarliga händelser i omvärlden kan väcka tankar, oro och rädsla hos både vuxna och barn. Kommunens grundläggande ansvar är att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, som till exempel en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Här har vi samlat information om hur du kan bidra. Här finns även svar på de frågor som Kristianstads kommun får från allmänheten.

Vi har översatt den mest grundläggande information om hur det fungerar att bo i Kristianstad till ukrainska.

Vanliga frågor om boende och ersättning

Boende för personer på flykt från Ukraina

En person på flykt från Ukraina kan välja att ordna sitt boende och får då betala hyran själv.

Det är viktigt att veta att det finns vissa stadsdelar i Kristianstad där en flykting inte kan bosätta sig om man är i behov av ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det beror på att områdena har sociala och ekonomiska utmaningar.

Hos Migrationsverket kan du ta reda på om en adress påverkar rätten till ersättning.

Om personen inte kan ordna boende själv ska hen vända sig till Migrationsverket. Personer som får boende via Migrationsverket blir så småningom anvisade till ett boende i en kommun och kan inte välja var i landet de ska bo.

Privatpersoner som har flyktningar boende hos sig

Det står var och en fritt att låta flyktingar bo i ens hem. Var tydlig redan från början med vad du kan bistå med rent ekonomiskt och hur länge personerna kan få bo i hemmet. En flytt kan innebära att man måste börja om någon annanstans och att barnen behöver byta skola. Det är viktigt att du känner till förutsättningarna från början.

De som kommer kan vara i ett trauma. Du måste vara beredd på att kunna hantera olika situationer och reaktioner som kan uppkomma när man möter personer i kris.

Om flyktingen inte kan bo hos dig längre

Om flyktingen inte kan ordna nytt boende själv kontaktar man Migrationsverket. Tänk på att man inte själv väljer var man ska bo och detta kan ändra förutsättningar för barn som går i skolan.

Ersättningar

Om du tar emot flyktingar i ditt hem har du inte rätt till någon ersättning. Läs mer under Ersättning och ekonomiskt stöd till flyktingar.

Samhällsinformation på ukrainska

Ersättning och ekonomiskt stöd till flyktningar

Migrationsverket ansvarar för och betalar ut ersättning till flyktingar. För att få ersättning måste personen registrera sig hos Migrationsverket och ansöka om ersättning.

Om en familj tagit emot flyktingar i sitt eget hem har familjen inte rätt till ersättning från Migrationsverket eller kommunen. Ersättningen betalas alltid ut till den enskilde flyktingen.

Vård och vaccination

Flyktingar från Ukraina har samma rätt till vård som asylsökande. Mer information finns att läsa på 1177:s hemsida via länken nedan.

Risk för människohandel

I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

Jämställdhetsmyndigheten har information till yrkesverksamma och dig som möter människor på flykt. Information finns även på ukrainska, ryska och engelska.

Kommunens ansvar

Kommunens grundläggande ansvar är att samhällsviktiga verksamheter ska fungera både i vardag och under en kris.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Civilt försvar är tillsammans med det militära försvaret el del av totalförsvaret. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att vara förberedda för olika scenarier och framtida behov.

När det gäller flyktingar från Ukraina ansvarar kommunen för skola och förskola för barnen och boende för personer som är anvisade från Migrationsverket. Vi ansvarar också för boende, omsorg och god man för ensamkommande barn.

Information in other languages

Valiga frågor om barn och barnomsorg

Barn utan vårdnadshavare

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot barnet säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras.

När barnet är registrerat kontaktar Migrationsverket socialtjänsten. Socialtjänsten gör en första bedömning för att säkerställa att barnet är tryggt. Barn som reser tillsammans med närstående får oftast fortsätta göra det tills man antingen fått en anvisning till en kommun eller kommit fram till de släktingar hen är på väg till.

Skola och förskola för nyanlända barn och ungdomar

Bli familjehem

Kristianstads kommun har ansvar för ensamkommande barn och ungdomar som behöver ett tryggt hem. Vi söker därför personer och familjer som är intresserade av att ställa upp som familjehem för barn och ungdomar som tvingats fly.

Vanliga frågor om aktiviteter och hur du kan hjälpa till

Aktiviteter och språkstöd

Kristianstads kommun anordnar samverkansmöte om sociala insatser och aktiviteter för ukrainska flyktingar i Kristianstad. Myndigheter, föreningar, församlingar, organisationer och volontärer utbyter information om aktuellt läge och även möjlighet för samverkan. För mer information, kontakta: teamledare Visar Krasniqi visar.krasniqi@kristianstad.se

Urbana hembygdsgården är en mötesplats som ordnar aktiviteter för människor som är nya i Sverige.

Mötesplats Ukraina är en öppen mötesplats, med praktiskt och socialt stöd för vuxna och barn. Klädutlämning sker vid behov! Öppettiderna är måndagar, onsdagar och fredagar klockan 11–15. Adress: Östra Boulevarden 48. Arrangörer: Rädda Barnen, Röda Korset och FN-föreningen i Kristianstad.

Skänka pengar eller saker

Kristianstads kommun har ingen egen insamling av saker, kläder eller förnödenheter utan samverkar med frivilligorganisationer.

Skänka kläder

Skåne stadsmission tar både emot och lämnar ut kläder till människor på flykt från Ukraina.

Hjälporganisationer

Om du vill hjälpa till, är ett bra sätt att kontakta lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas.

Exempel på frivilligorganisationer i Kristianstad:

Bli volontär

Som volontär kan du stötta en flykting eller nyanländ person med enklare samhällsinformation, språkstöd, praktiska uppgifter och lotsa till olika platser som de behöver komma i kontakt med i samhället.

Bli familjehem

Kristianstads kommun har ansvar för ensamkommande barn och ungdomar som behöver ett tryggt hem. Vi söker därför personer och familjer som är intresserade av att ställa upp som familjehem för barn och ungdomar som tvingats fly.

Vanliga frågor om oro för läget i omvärlden

Kommunens ansvar

Kommunens grundläggande ansvar är att samhällsviktiga verksamheter ska fungera både i vardag och under en kris.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete kopplat till krisberedskap och civilt försvar. Civilt försvar är tillsammans med det militära försvaret el del av totalförsvaret. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i vår omvärld. Vi samverkar med andra myndigheter och kommuner för att vara förberedda för olika scenarier och framtida behov.

När det gäller flyktingar från Ukraina ansvarar kommunen för skola och förskola för barnen och boende för personer som är anvisade från Migrationsverket. Vi ansvarar också för boende, omsorg och god man för ensamkommande barn.

Hantera din och andras oro och stress

På krisinformation.se finns samlat information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Att prata med barn och ungdomar

Medarbetare inom förskola och skola har utbildning och erfarenhet att hantera barns oro.

Med anledning av kriget i Ukraina är det många barn och unga som känner oro och rädsla. Nyheterna domineras av våldsamma och dramatiska bilder. Som vuxen är det viktigt att veta att många barn och unga främst tar del av nyheter på sociala medier och via kompisar. För att du som förälder eller skolpersonal ska kunna prata med barn om deras oro har försvarsmakten tagit fram en lista på handfasta råd, tillsammans med socionomen Marie Angsell på organisationen Bris.

För dig som är ung och känner oro

Du har säkert sett på nyheterna eller pratat med din familj eller kompisar om det som händer just nu. Det sprids även information på sociala medier. Vid en allvarlig händelse är det vanligt att information delas. Det är viktigt att fundera på var informationen kommer ifrån och inte sprida rykten vidare.

Hemberedskap och trygghetspunkter

Alla som bor i Sverige är en del av vår beredskap och du kan bidra till vår gemensamma trygghet och säkerhet.

Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att du klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men hamstra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra.

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något enkelt att äta och dricka.

Var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara uppmärksam på den information som vi får till oss och inte sprida rykten och felaktig information vidare.
Sök därför information från olika trovärdiga källor.

Var finns skyddsrum?

En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?