Lättläst: Stöd och hjälp

Om du har problem kan du få
hjälp och stöd från kommunen.

Du kan få hjälp om du
eller någon i din familj
använder droger.

Du kan få hjälp om du
har stora skulder och inte
kan betala alla skulderna.

Du kan få hjälp om du
inte har tillräckligt med pengar
för att betala hyran
för din bostad
eller köpa mat.
Det kallas för socialbidrag eller försörjningsstöd.

Du kan få hjälp om någon slår dig,
hotar dig
eller på annat sätt är elak mot dig.

Om du behöver hjälp
kan du ringa till kommunen
på nummer 044-13 50 00.

Vill du träffa oss
kan du besöka kommunens medborgarcenter.
Vi finns i Rådhus Skåne
vid Stora Torg i Kristianstad.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll