Lättläst: Så här fungerar kommunen

Hela Sverige är uppdelat i 290 kommuner. De vanligaste sakerna som kommunen ansvarar för är skolan och vård av gamla.

Vi får också vara med och bestämma
hur kommunen ska använda pengarna.
Det gör vi när det är val i kommunen
genom att rösta på de politiker
som vi vill ska bestämma i kommunen.

Kommunerna sköter till exempel skolan,
vård av gamla, vatten och avlopp,
gator och parker, bad och idrottsplatser.

Kommunen kan också hjälpa till
om du har problem med ekonomin.
Du kan få stöd om någon är elak mot dig
och behandlar dig illa.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll